Történelem

MontgolfierMint halnak a víz, madárnak a levegő, úgy az ember eredeti lakhelye a szárazföld; de nyugtalan kedélyű embernek csakhamar szűk volt eredeti hazája, s tevékenységének szüntelen új meg új tért keresett. Így szállt ki a törékeny járműveken az óceán hideg sivatagára, így törte rég eszét, mint lehetne, a rögtől szabadulva, madárként felemelkedni a magasba, s versenyt hajózni az ég vándorfelhőivel?
A madarak testalkatának felületes vizsgálata azon gondolatot ébreszté, miszerint repüléshez jókora szárnyakon kívül egyéb sem kell. A legelső repülési kísérletek valósággal ez alapon tétettek is. A görög hitrege szerint Daedalus viasz és tollúból mesterségesen készült szárnyak segélyével nem csak börtönéből repült ki, sőt a tengeren is szerencsésen átkelt, fia Ikarus, azonban a tengerbe zuhant s benveszett, s kísérlete sokáig utánzat nélkül maradott.
Szárnyakkal sehogy sem sikerűlvén a felemelkedés, más módról kezdtek gondolkodni.
Volt a szép Francziaországnak egyik városában Annonayben két testvér, kik mesterségükre papiros gyárnokok voltak, mindazáltal üres óráikban, a helyett, hogy a kocsmába mentek volna iddogálni, köny­vekkel foglalkoztak, s természettudományi kísérletekkel bibelődtek.
A Montgolfier testvérek voltak a történelemben az elsők, akik megtervezték és elkészitették az első embert szállító hőléggömböt.
Elolvasták Joseph Priestley levegőről szóló könyvét, s ez arra sarkalta őket, hogy kísérletezni kezdjenek. Papírzacskót tartottak a konyha tüze fölé. Amikor a zacskó megtelt meleg levegővel, az a mennyezetig emelkedett. A testvérek ezután nagyobb és jobb zacskókat készítettek, míg több kísérlet után papírból és vászonból egy nagy léggömböt készítettek úgy, hogy körcikkenként össze­varrták. Gyapjú és szalmatüzet gyújtottak és 1783. június 5.-én Annonay piacteréről levegőbe bocsátották. Ez volt a történelem első nyilvános léggömb felemelkedése, mely egyben a levegő meghódítá­sának első lépése is volt.
Ez az esemény további kísérletekhez vezetett.

 

A Montgolfier testvérek hamarosan Párizsba érkeztek, és itt egy újabb, nagy hőléggömbön dolgoztak.
Szeptember 19.-én sikerült a léggömbbel egy juhval, egy libával és egy kakassal a „fedélzetén” levegőbe emelkedni. Mindegyik sértetlenül ért földet.
Ezután tovább kísérleteztek és felmerült az emberrel való felemelkedés gondolata.

{ Comments are closed! }